Chất lượng tột đỉnh 

THƯƠNG HIỆU & NHÃN HIỆU

 A, Thương hiệu:

Greendelta là thương hiệu thuộc sở hữu hợp pháp và duy nhất của Greendelta Co., Ltd đã được cấp văn bằng bảo hộ. Với "Slogan" Chất lượng tột đỉnh - đó là hình ảnh của Thương hiệu Greendelta, nhắc tới Greendelta là nhắc tới chất lượng tột đỉnh. Ký hiệu Delta/hình  tam giác cân(số delta) ở trên được coi là sự chính xác, chuẩn mực và chữ Delta cũng có nghĩa là Đồng bằng/vùng châu thổ trù phú, phì nhiêu trong thiên nhiên. Biểu tượng Delta/tam giác-lại được chia thành 3 phần: Phần dưới cùng màu nâu/brown tượng trưng cho Đất, vùng nhỏ nhất trên cùng tượng trưng cho khoảng trời bao la, vùng giữa xanh lá cây (giữa đất và trời) là cuộc sống đang tồn tại. Chữ Green là màu xanh của cuộc sống. Ghép 2 chữ thành Greendelta với 2 màu duy nhất Xanh và Nâu, Greendelta đã thực sự hòa quện vào thiên nhiên, đất trời và cuộc sống. 

 B, Nhãn hiệu:

* DeltamicroDẫn đầu về vi lượng Chelate(-)

* Feticombi-5Vi lượng Chelate(-) đúng nghĩa

* Deltaforlia 6-30-13+6TETrên cả sự mong đợi

* Deltaforlia 18-18-21+TE:   Sạch-Xanh và An toàn

* Deltasolu-K Delta-KNgọt như mật và đỏ như ớt

* COMBIsolu-M Combi-M:  Như cá cần nước

* Deltaforliasolu-K Deltaforlia-K:  Nhiều hơn-nặng hơn-to hơn và ngọt hơn

* Nitroforlia:  Cho nền Nông nghiệp Sạch và Xanh

* Canximax:  Tột đỉnh về Canxi

* Canxitop:   Đứng hàng TOP về trung lượng cao Canxi

* Topgrow:    Vi lượng hữu cơ

* Greendelta-L Chưa dùng chưa nói

* Greendelta-12:  Một cho tất cả

* Greendelta-19 Như bông hoa đẹp

* Greendelta-21:  Ra rễ-Đẻ nhánh-Đâm chồi và Nhiều hoa

* Greendelta-25 Cho mọi loại cây trồng

* Delta-Coated Độc đáo chưa từng thấy

* Deltacote: Control Release Fertilizer

* Delta-Top, Perfekt, Blau, Green, RedPhân gốc/rễ hiệu quả nhất

* NapGibb:  Ba cây chụm lại thành hòn núi cao

* Gronta  Đi xa cũng tìm

* GreensalỞ đâu cũng tới

* Biorgamin: Giải pháp tối ưu cho nhiễm mặn

* Biorone:  Thấp bé nhưng Nặng cân

* CHELAX:  Làm giàu từ đất mẹ

* Perta: Dinh dưỡng mới hạn chế nấm trong đất

* Deltali:  Hiệu quả lâu bền

Thương hiệu Nhãn hiệu của Greendelta được ủy quyền đăng ký và quản lý bở Tập đoàn luật sư PHAM & ASSOCIATION

(Tất cả các Thương hiệu Nhãn hiệu trên đây của Greendelta đã được bảo hộ, mọi hành vi sao chép tương tự hay trùng lặp đều vi phạm luật)

C, Thuật Ngữ:

Greendelta-Agro: Là người đầu tiên và tiên phong đưa vào Nông nghiệp Việt Nam các khái niệm sau:

- Phân bón Phức hợp-Vi lượng (Complex fertilizer with Micronutrients)

- Đuôi TE sau ký hiệu của mỗi loại phân bón (TE = Trace Elements/Vi lượng)

- Vi lượng Chelate (Vi lượng ở dạng Chelate hữu cơ hoạt hóa cực mạnh)

- Phân bón Phân giải chậm/Controlled Release Fertilizer (Phân thông minh)

- Dòng phân bón Amino, Free Amino hữu cơ Chelate

- Các loại phân bón được gọi là điều tiết/Correctors cho cây trồng.

Và hiện nay vẫn là doanh nghiệp dẫn đầu về các dòng phân bón trên. 

Greendelta-Travel:      www.greendeltatravel.com

Là người đầu tiên và tiên phong đưa vào Du lịch Việt nam các khái niệm sau:

- Du lịch thương mại Nông nghiệp/Agri-Business Travel

- Du lịch chuyên đề Nông nghiệp

Và cho đến nay vẫn đang phát triển một cách bền vững và vững chắc các lĩnh vực du lịch đặc thù Nông nghiệp trên tại Việt nam.

 Greendelta     Chất lượng tột đỉnh

COPYRIGHT 2020 Greendelta Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED  |   DESIGNED BY Greendelta