Chất lượng tột đỉnh

ĐẶC ĐIỂM & CẤU TRÚC

Website: www.greendelta.com.vn

* Đặc điểm: Thiết kế đơn giản, chạy nhanh tối đa trên trình duyệt Internet Explorer thông dụng nhất. Nhằm cung cấp thông tin, kỹ thuật, công nghệ tột đỉnh cho một lượng độc giả/người truy cập rất đông là nông dân, đại lý, cán bộ nông nghiệp, khuyến nông...những đối tượng độc giả này thường sinh sống-cư trú và làm việc tại nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa thậm chí tại những vùng hải đảo xa xôi. Ở những vùng này cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin còn thiếu thốn nhiều so với các thành phố, thị xã và thị trấn và còn chưa phổ biến hay chưa có mạng ADSL, Wifi, Wireless (Đường truyền Internet tốt độ cao). Mặc khác đối tượng độc giả này cũng chưa có nhiều điều kiện sử dụng Internet hoặc sử dụng chưa được thành thục. Do vậy website: www.greendelta.com.vn được xây dựng và thiết kế đơn giản và chạy nhanh tối đa mà bất cứ người truy cập nào cũng có thể dễ dàng sử dụng, thậm chí chỉ cần một đường dây điện thoại bàn và một máy tính với cấu hình thấp nhất tại bất cứ ở đâu trên trái đất này cũng dễ dàng truy cập được thông qua kết nối với đường dây điện thoại/ Dial Up. Mặt khác với hình thức kết nối này website phải rất nhẹ và chạy rất nhanh nhằm hạn chế chi phí thời gian tới mức tối đa cho người truy cập. Đó là đặc điểm vượt trội mà website này đạt tới được.

* Cấu trúc: Do đặc điểm và một phần lớn đối tượng truy cập như nêu trên, nên website được xây dựng và thiết kết theo dạng NHÁNH CÂY. Từ mục/Chủ đề chính (hiển thị phía trên và bên trái website) tiếp đến các mục/chủ đề nhỏ hơn (chỉ hiển thị bên tay trái website). Từ các mục/chủ đề nhỏ hơn này tiếp đến các mục/chủ đề nhỏ hơn nữa (không hiển thị phía trên hay bên trái-mà hiển thị bằng các đường link/kết nối trong các mục/chủ đề nhỏ hơn nữa này... và cứ tiếp tục theo hình Nhánh Cây như vậy cho tới tận cùng mục/chủ đề nhỏ nhất của website. Để quay lại các mục/chủ đề trước đó chỉ cần nhấn/click chuột quay ngược lại phía trước hoặc nhấn/click vào các mục/chủ đề lớn hơn phía trên hay bên phải màn hình website.

Ví dụ: Vào trang chính của website: www.greendelta.com.vn → chọn tiếng Việt/ hay tiếng Anh(English) → chọn Sản Phẩm (Nhấn/click chuột phía trên hay bên trái màn hình website) → chọn Nông Nghiệp (Nhấn/click chuột bên trái hay xem tiếp... trang giữa) → có nhiều mục/chủ đề nhỏ trong Nông Nghiệp xuất hiện trên màn hình → chọn mục/chủ đề 1 Phân bón (Nhấn/click chuột vào mục/chủ đề Phân bón) → màn hình xuất hiện bảng nhiều loại phân bón → chọn tiếp 1 loại phân bón nào đó ở cột đầu tiên bên trái của bảng (Nhấn/click chuột vào Deltamicro Hydro) → xuất hiện mẫu mã, hình dạng và đặc điểm của sản phẩm này (và đây là điểm cuối của website). Để quay lại các sản phẩm khác hay các mục/chủ đề khác đã đi qua bằng cách nhấn/click chuột quay lại mục/chủ đề vừa đi qua hay lập lại như nêu trên.

 Greendelta     Chất lượng tột đỉnh

COPYRIGHT 2020 Greendelta Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED  |   DESIGNED BY Greendelta