Vun trồng nên ĐẲNG CẤP

DỊCH VỤ

Là hoạt động không kém phần quan trọng của Greendelta đã và đang được xây dựng và hoàn thiện nhằm tăng tiện ích/benefit cho đối tác hiện tại và các đối tác mới. Chỉ tập trung vào những lĩnh vực mà hiện tại Greendelta đang hoạt động và dẫn đầu tại thị trường.

Như đã nói ở phần trên Greendelta có đầy đủ kinh nghiệm và am hiểu sâu-rộng về thương mại tại khu vực nông thôn, đồng bằng. Do vậy với lĩnh vực dịnh vụ Greendelta đang tập trung vào những quí khách đã, đang và sẽ hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực này nhằm củng cố và tăng cường khả năng hoạt động của quí vị như: Xuất/ nhập khẩu ủy thác, Đăng ký với các cơ quan chức năng, Nghiên cứu thị trường, Sự kiện-hội thảo và các quan hệ thương mại khác. Hiện nay Greendelta đang nhập các loại hàng hóa theo yêu cầu cho các đối tác tại các tỉnh-thành khá thành công và trong tương lai gần những sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam trong lĩnh vực Nông nghiệp sẽ được tìm hướng xuất khẩu ra thế giới.

Greendelta    Vun trồng nên ĐẲNG CẤP

COPYRIGHT 2020 Greendelta Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED  |   DESIGNED BY Greendelta