Cho cuộc sống sạch & xanh hơn
   

 CỘNG ĐỒNG

(Xin nhấn/click chuột vào các tiêu đề dưới đây để xem tiếp)

 1, Nhiệm vụ của Sản phẩm trước cộng đồng    (Xem tiếp...)

 2, Tài trợ và chung tay cùng cộng đồng     (Xem tiếp...)

 3, Sưu tầm   (Xem tiếp...)

Greendelta Co., Ltd. cùng các thành viên và các đối tác chiến lược không chỉ cung cấp cho cộng đồng và người tiêu dùng/end user các giải pháp đột phá của khoa học công nghệ mới nhất thông qua các sản phẩm và dịch vụ cụ thể với chất lượng tột đỉnh, mà còn là lợi ích, giá trị gia tăng cho cộng đồng/xã hội và người sử dụng trực tiếp hay gián tiếp mà nội tại không làm ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường và cộng đồng. Với tâm niệm và cam kết rõ ràng:

Cho cuộc sống sạnh và xanh hơn/ For clean & greener life.

Bên cạnh nhiệm vụ/trách nhiệm của chính nội tại sản phẩm và dịch vụ như trên. Greendelta đã, đang và chung tay cùng cộng đồng thông qua các hình thức khác nhau với mong muốn nghành sản xuất Nông nghiệp sẽ sản xuất ra các nông sản với chất lượng vượt trội nhằm tăng thêm giá trị hàng hóa cho người sản xuất và xã hội. Có thêm nhiều hơn nữa những người có tâm, tầm và hiểu biết sâu-thực tế cho nền Nông nghiệp và cộng đồng.

Xa hơn Greendelta bằng tâm huyết và thiện nguyện đang Sưu tầm lại những vật dụng, tranh/ảnh, tư liệu sản xuất của Ngành Trồng Trọt tiêu biểu và quí giá trong các thời kỳ của Nền sản xuất Nông nghiệp Việt Nam nhằm bảo quản và lưu truyền lại cho thế hệ sau.

Greendelta     Cho cuộc sống sạch và xanh hơn

COPYRIGHT 2020 Greendelta Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED  |   DESIGNED BY Greendelta