Cho cuộc sống sạch & xanh hơn

     TÀI TRỢ VÀ CHUNG TAY

Trong phần này Greendelta tập trung vào các mục sau:

.........................................................................................

1, Tài trợ Sinh viên năm cuối làm đề tài tốt nghiệp với chuyên ngành dinh dưỡng Cây trồng:

Dành cho Sinh viên chuyên ngành Nông học, Khoa học cây trồng, Bonsai-Cây cảnh năm cuối bước vào giai đoạn thực tập đề tài tốt nghiệp với các đề tài sau:

- Dinh dưỡng/phân bón qua lá cho các cây trồng

- Ảnh hưởng của Dinh dưỡng/phân bón tới chất lượng Nông sản

- Vi lượng Chelate tới sự sinh trưởng, phát triển và chất lượng nông sản

- Điều tiết cây trồng thông qua dinh dưỡng/phân bón/corrector

a, Đối tượng áp dụng:

- Sinh viên Việt Nam và Sinh viên Campuchia, Lào, Myanmar, Châu Phi đang học tập tại Việt Nam thuộc các chuyên ngành nêu trên thực tập tốt nghiệp trong năm 2011-2012.

- Một trường hợp sinh viên Việt Nam và một hoặc hơn một đối với Sinh viên các nước nêu trên cho mỗi trường đại học sau đây:

 * Trường đại học Nông-Lâm Tp: HCM

 * Trường đại học Nông Nghiệp Cần Thơ

 * Trường đại học An Giang

 * Trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội/ HUA

 * Trường đại học Nông-Lâm nghiệp Tây Nguyên/Daklak 

- Sinh viên thực sự yêu thích chuyên ngành được đào tạo, có nhu cầu thực sự cần hỗ trợ nhưng thực sự nỗ lực trong học tập và cuộc sống.

b, Tài trợ bao gồm:

- Toàn bộ vật tư/phân bón và các dạng khác

- Hướng dẫn thực tập và thực tập tại Greendelta hoặc các văn phòng, các đối tác chiến lược của Greendelta.

- Được tư vấn và hướng dẫn bởi các chuyên gia đầu ngành về dinh dưỡng cây trồng.

c, Thủ tục tham dự/Application

- Thư giới thiệu về bản thân: Quá trình học tập, hoàn cảnh bản thân, kết quả học tập, kỳ vọng sau tốt nghiệp

- Đề cương sơ bộ về đề tài tốt nghiệp, giảng viên hướng dẫn.

- Gửi thủ tục tham gia về Greendelta-Vietnam qua bưu điện hoặc email trong mục Liên hệ của Website.

.........................................................................................

2, Chung tay cùng cộng đồng:

Phối hợp cùng tổ chức, đoàn thể phi lợi nhuận với những vùng đặc trưng về Nông nghiệp Việt Nam với các chương trình sau đây(Mỗi vùng một chương trình):

a, Tập huấn, hội thảo:

- Các lớp tập huấn về kỹ thuật dinh dưỡng/phân bón cho các cây trồng.

- Tăng chất lượng và phẩm cấp cho Nông sản

- Điều tiết cây trồng theo mong muốn

b, Tài trợ bao gồm:

- Toàn bộ tài liệu, vật tư mẫu

- Chuyên gia tham dự và truyền đạt

- Chuyên gia cùng thực hiện

c, Thủ tục tham dự:

- Thư giới thiệu sơ bộ về tổ chức, đoàn thể, mục đích, mục tiêu và đối tượng của chương trình

- Đề cương sơ bộ về chương trình, tổ chức, đoàn thể thực hiện.

- Gửi thủ tục tham gia về Greendelta-Vietnam qua bưu điện hoặc email trong mục Liên hệ của Website

 .........................................................................................

Greendelta     Cho cuộc sống sạch và xanh hơn

COPYRIGHT 2020 Greendelta Co.,Ltd. ALL RIGHTS RESERVED  |   DESIGNED BY Greendelta